پرش به محتوای اصلی

میز خدمت الکترونیکی


واحد ارائه دهنده خدمت  خدمت  کد و شناسنامه خدمت
 دریافت خدمت متولی پاسخگویی
 شماره اتاق
 اداره بازرسی خدمات پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شناسنامه خدمت سامانه سپاس
 آرمان رضائی
داخلی 122
 اداره فناوری اطلاعات حمایت از بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پرداخت تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده دریافت شناسنامه خدمت وام وجوه اداره شده  مجید جراحی
داخلی 127
  اداره فناوری اطلاعات  ارزیابی طرح های متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال روستایی واصله به سامانه کارا در حوزه فناوری اطلاعات  دریافت شناسنامه خدمت  سامانه کارا  مجید جراحی
داخلی 127
اداره فناوری اطلاعات  ارزیابی طرح های متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال فراگیر  واصله به سامانه کارا در حوزه فناوری اطلاعات   دریافت شناسنامه خدمت  سامانه کارا   مجید جراحی
داخلی 127
 اداره فناوری اطلاعات  ارائه خدمات کسب و کارهای نوپا   دریافت شناسنامه خدمت ICTStartUps 

 مجید جراحی -

مژده احمد حسینی

داخلی 127و 121
 سازمان فناوری اطلاعات صدور پروانه فعالیت نما ( نظام مدیریت امنیت اطلاعات)   دریافت شناسنامه خدمت نما   محمدمهدی موسائی
داخلی 127
 سازمان فناوری اطلاعات  صدور گواهینامه ارم ( ارزیابی امنیتی محصولات)   دریافت شناسنامه خدمت  ارم  محمدمهدی موسائی
داخلی 127