پرش به محتوای اصلی

کارشناس روابط عمومی

شرح وظایف کارشناس روابط عمومی:

·         جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به صورت ماهانه و تهیه خلاصه آنها جهت مقامات و مراجع ذیربط.

·         اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی منطبق با سیاستهای کلی وزارتخانه.

·         تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به برگزاری جشن های ملی، مذهبی و مراسم بهره برداری از طرح ها و پروژه ها و برگزاری نمایشگاه های استانی.

·         انجام امور مربوط به برگزاری مصاحبه و ملاقات مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسئولین استان و رسانه های گروهی.

·         صدور پاسخ سئوالات و شکایات که مردم و سازمانها در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی مطرح می نمایند.

·         تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی.

·         انتشار بولتن عملکرد برنامه ها در قالب برنامه های سالانه و پنجساله.

·         اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات به دارندگان پروانه و سرویس گیرندگان.

·         انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق و ارائه گزارش عملکرد ماهانه.