پرش به محتوای اصلی

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395

اطلاعیه

 سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 بصورت متمایز نسبت به سال های گذشته و به دو شیوه مدرن ( اینترنتی) که از سوم لغایت 24 مهرماه به روش خود تکمیلی انجام خواهد شد که در این روش خانوارها اطلاعات خود را با مراجعه به سامانه اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395به آدرس www.sarshomari95.ir ثبت خواهند کرد و کد آماری دریافت خواهند کرد که در زمان مراجعه مامور آن را در اختیار وی قرار خواهد داد. شیوه الکترونیکی ( بدون استفاده از کاغذ ): در این روش ماموران سرشماری از تاریخ 25مهر لغایت 25آبانماه با مراجعه حضوری به خانوارها از طرق مصاحبه با یکی از افراد مطلع خانوار اطلاعات مورد نظررا جمع آوری کرده و در تبلت همراه خود ذخیره می نمایند.

به منظور ثبت دقیق اطلاعات هویتی اعضاء خانوار ، لازم است مدارکی مانند قبض تلفن ثابت یا همراه که کد پستی صحیح منزل مسکونی خانوار بر روی آن درج شده ، کارت ملی یا مدارکی که نام و نام خانوادگی ، شماره ملی و تاریخ تولد تمامی اعضاء خانوار در آن ثبت شده است ، قبل از تکمیل فرم سرشماری اینترنتی آماده باشد.

خانوارهایی که در زمان مراجعه مأمور سرشماری در منزل حضور ندارند ، اصطلاحا"  ((خانوار غایب نامیده )) می شوند . در صورتی که مأمور سرشماری به خانواری مراجعه کند که در منزل خود حاضر نباشد ، اطلاعیه ای تحت عنوان (( کارت اطلاعیه خانوار غایب )) را در محلی که برای خانوار قابل رؤیت باشد قرار می دهد. ( مثلا کارت اطلاعات خانوار غایب را با چسب کاغذی بر درب منزل یا واحد مسکونی خانوار می چسباند).  در کارت اطلاعات خانوار غایب علاوه بر برخی اطلاعات مفید یک کد 12 رقمی تحت عنوان (( کد غایب )) درج شده است. ازتاریخ 25 مهرماه تا پایان سرشماری خانوار می تواند با استفاده از راهنمایی های مندرج در ((کارت اطلاعات خانوار غایب )) به سامانه سرشماری اینترنتی  که آدرس آن در کارت درج شده است مراجعه نماید و با وارد کردن کد غایب و شماره ملی سرپرست خانوار، فرم سرشماری را برای اعضاء خانوار خود تکمیل نماید. برای انجام اینکار لازم است شماره ملی،  تاریخ تولد اعضاء خانوار و کد پستی محل سکونت خانوار از قبل آماده باشد.  در صورتی که خانوار به اینترنت در دسترسی نداشته باشد آن خانوار می تواند با شماره تلفن هایی که در ((کارت اطلاعات خانوار غایب )) وجود دارد تماس بگیرد تا آمارگیر تلفنی با گرفتن اطلاعات خانوار به صورت تلفنی سرشماری نماید.

درصورتی که این خانوارها به هر دلیلی به اطلاعیه خانوار غایب دسترسی نداشتند و تا پایان سرشماری مأمور سرشماری را ندیده اند ،لازم است به اطلاعیه های ستاد سرشماری در مورد خانوارهای غایب در روزهای پایانی سرشماری که از طریق رسانه ها اعلام عمومی می شود توجه نمایند.

بر اساس ماده 7 قانون مرکز آمار ایران اطلاعات و داده هایی که در آمارگیری های مختلف از افراد خانوارها ، بنگاه های اقتصادی و مؤسسات مختلف جمع آوری می شود محرمانه بوده و تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ فرد یا سازمانی قرار نمیگیرد و از اطلاعات جمع آوری شده صرفا" برای تهیه آمارهای کلی و عمومی استفاده می شود.

ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان بوشهر