پرش به محتوای اصلی

 مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر

 

مهندس علی سملیان

 

 

نام : علی

نام خانوادگی : سملیان

سمت : مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات استان بوشهر

مدرک تحصیلی : مهندس مخابرات

تلفن تماس :                              66-33542255– 077

نمابر :                                        33542233– 077

پست الکترونیکی :      Samalian@ ict.gov.ir