پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر

تعدادتلفن ثابت منصوبه استان :

370906

تعدادتلفن ثابت  منصوبه شهری :

317251

تعداد تلفن  منصوبه روستایی:

88578

تعدادتلفن ثابت دایری استان :

298710

تعدادتلفن ثابت دایری شهری :

238515

تعداد تلفن دایری روستایی :

79103

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان :

28/18

ضریب نفوذ تلفن شهری :

30/27

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی :

23/11

ضریب نفوذ  تلفن ثابت کشوری :

28/18

ضریب نفوذ اینترنت:

8/56

شبکه فیبرنوری کل استان :

1207/65

فیبر شهری  :

279/88

فیبر بین شهری:                               927.77

 

همراه اول:

ایرانسل:

رایتل:

تعداد شماره

946187

120866

18254

ضریب نفوذکشوری

52

21.01

1.16

پوشش جمعیتی

93.1

79.62

19

پوشش جمعیتی استانی و کشوری

-

-

-

پوشش جاده ای

 

793.7

881.62

4.5