پرش به محتوای اصلی


آمار عملکرد شاخص های اداره کل پست استان بوشهر

 

ردیف

عنوان شاخص

واحد اندازه گیری

آبانماه

1

تعداد مرسولات وارده به استان

مرسوله

230742

2

تعداد مرسولات صادره به استان

مرسوله

0.13

3

تعداد ترافیک پستی

مرسوله

139154

4

تعداد دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهری

دفتر

78

5

تعداد دفاتر پیشخوان خدمات دولت روستایی

دفتر

171

6

تعداد سرویسهای پستی
خدمت

21