پرش به محتوای اصلی

فعالان بخش ICT  در استان بوشهر


تعداد شرکتهای فعال در حوزه ISP: 12


تعداد شرکتهای فعال در حوزه ICT: 30