پرش به محتوای اصلی

اخبار

برگزاری نخستین جلسه کمیته پژوهش و توسعه ICT با شرکتهای دانش بنیان

برگزاری نخستین جلسه کمیته پژوهش و توسعه ICT با شرکتهای دانش بنیان
مهندس سملیان آمادگی این اداره کل راجهت پی گیری پروژه های تعریف شده درسطح وزارت ارتباطات وحمایت وهمکاری باشرکتهای دانش بنیان ، بیان نمودند.

  اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان بوشهر طی نشستی با شرکتهای دانش بنیان پارک علم وفناوری در زمینه فناوری اطلاعات وپروژه های قابل پیاده سازی در سطح استان وکشور به بررسی مشکلات وراه حل ها در این زمینه پرداخت.درشروع جلسه مهندس سملیان مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان بوشهر،ضمن تشریح موقعیت مهم استان ووجود منابع عظیم نفتی ازحاضرین درجلسه که نمایندگان شرکت های مستقردرپارک علم وفناوری بودند خواست که در زمینه های IT,ICT بعنوان یکی ازشاخص های مهم توسعه زیربنایی استان تحقیقات خودرا به سمت تجاری سازی هدایت نمایند. سپس مقرر گردید که توسط این شرکت ها یک نیاز سنجی کامل در سطح استان در زمینه فناوری اطلاعات صورت پذیرد وپس از تایید این پروژه،توسط شورای پژوهشی کشور ،پروژه های مورد نیاز استان در راستای اصول این پروژه نیازسنجی باشد.هم چنین نمایندگان شرکتهای پایش وانداه گیری،نو آوران هزاره دانش،تعدادی طرح پژوهشی قابل پیاده سازی در سطح کشوری را جهت بررسی در شورای پژوهش اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات ارئه داده ،وبه بیان مشکلات خود درسطح استان پرداختند واز مدیرکل این اداره خواستار ملاقات با مسئولین پژوهشی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات شدند. درادامه مهندس سملیان آمادگی این اداره کل راجهت پی گیری پروژه های تعریف شده درسطح وزارت ارتباطات وحمایت وهمکاری باشرکتهای دانش بنیان، بیان نمودند. 

 

۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۰۸:۵۵
تعداد بازدید : ۳۱۷

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید