پرش به محتوای اصلی

-
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
سمت
1
علی سملیان
samalian@ict.gov.ir
مدیرکل
2
آرمان رضایی
A.Rezaei@ict.gov.ir
کارشناس
3
محمد مهدی موسایی
Mousaei@ict.gov.ir
کارشناس
4
ایمان دهقان خلد
Dehghan@ict.gov.ir
اموراداری
5
مجید جراحی
m.jarrahi@ict.gov.ir
-
6
-
boushehr@ict.gov.ir
-

آدرس : 

بوشهر-خیابان شهید مطهری(باغ زهرا)-خیابان شهید رجائی (آتش نشانی)-کوچه ریحان 6- اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر           کدپستی:7517837516

تلفن:33542255-077  و  33542266-077                          فکس:33542233-077