پرش به محتوای اصلی

بخشنامه اجرایی شدن دستورالعمل انتصابات مدیران و مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتها و موسسات تابعه

۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۴۰۷۴۹/۱

طی بخشنامه ای از سوی دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نحوه  اجرایی شدن دستورالعمل انتصابات مدیران و مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتها و موسسات تابعه ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است:

سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
در اجرای بند 2/5 بخشنامه شماره 21456/1 مورخ 14/8/84 و به منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه، ساماندهی هدفمند امر انتصابات و در راستای تحقق عملی اصول چهارگانه دولت شامل: عدالت گستری، مهرورزی، خدمت گزاری به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور که در گرو همت و احساس مسئولیت و تلاش بی وقفه و ایفای نقش دلسوزانه کلیه کارکنان محترم به ویژه با تلاش مضاعف مدیران مشفق میسر می باشد « دستورالعمل انتصابات مدیران و مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتها و موسسات تابعه» که در چهار فصل (مشتمل بر چهل و سه صفحه) توسط مرکز بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تهیه و تدوین گردیده به شرح پیوست جهت اجراء بمدت 2 سال ابلاغ می گردد بدیهی است در این خصوص:
1- بالاترین مقام اجرایی در هر مجموعه، مسئول حسن اجرای دستورالعمل می باشد.
2- کلیه ساز و کارهای انتصابات از این تاریخ مطابق رویه پیش بینی شده در دستورالعمل ساماندهی شده و از تاریخ این ابلاغیه صدور احکام انتصاب خارج از این چارچوب مجاز نخواهد بود.
3- اختیارات و امکانات لازم جهت اجرای ماموریت مذکور به واحدهای بازرسی بعنوان مجریان این دستورالعمل واگذار شود.
4- مرکز بازرسی وزارت می بایست ظرف مدت 15 روز بعد از این ابلاغ نسبت به توجیه وظایف واحدهای بازرسی تابعه خود در سطح کشور در خصوص اجرای دستورالعمل اقدام نماید.
5- کلیه دستورات و بخشنامه های قبلی مغایر با مفاد این دستورالعمل از این تاریخ کان لم یکن محسوب گردد.
6- هر گونه سئوال و ابهام در خصوص اجرای دستورالعمل ، به مرکز بازرسی وزارت منعکس و مطابق نظریه آن مرکز اقدام بایسته صورت پذیرد.


امید آنکه اجرای دستورالعمل مذکور، گام مفید و موثری در جهت افزایش سطح بهره وری فراگیر و همه جانبه با استفاده بهینه از نیرو و امکانات موجود در سطح وزارتخانه و اجزاء تابعه بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر سلامت انتصابات در سلسله مراتب باشد. ضمناً مرکز بازرسی موظف است نتیجه پیگیری و اقدامات صورت گرفته را مطابق با دستورالعمل مذکور بی وقفه و نوبه ای به این جانب گزارش نماید.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.