پرش به محتوای اصلی

ویرایش جدید خط مشی کیفیت

۱۷ تیر ۱۳۸۵

معاونت برنامه ریزی وتوسعه

شرکت پست

۲۱۳۵۴/۳۰۰

بسمه تعالی
معاون مدیرعامل
                کلیه واحدهای ستادی
                ادارات کل پست استان ها
                مناطق پستی استان تهران

با سلام
        احترماً با عنایت به الزامات سیستم مدیریت کیفیت، سازمان می بایست کلیه اهداف و جهت گیری های خود را در قالب خط مشی کیفیت تعیین، اعلام و در فواصل مقتضی مورد بازنگری قرار دهد. لذا با توجه به این امر ویرایش جدید خط مشی کیفیت بر اساس محورهای زیر طراحی و توسط منطقه 16 پستی برای کلیه واحدهای ستادی و اجرایی ارسال گردیده است.
1- مشتریان: رضایت مشتری اساس طراحی خدمات ما است و تکریم و احترام به مشتری نخستین عامل اعتماد به ما می باشد.
2- کارکنان: کیفیت خدمات ما به کارکنان وابسته است و کارکنان آگاه و دارای صلاحیت، با استفاده از معیارهای مربوط به هر شغل انتخاب می شوند و شرایط مناسب جهت رشد و خلاقیت آنان از طریق آموزش و توسعه ایجاد می¬گردد.
3- کیفیت: امانتداری، پیشگیری از خطا به جای اصلاح، ساده سازی کار برای مشتریان و کارکنان، قبول و توزیع به موقع در محل مورد درخواست مشتری، توسعه نگرش فرایندگرا و بهبود مستمر تعریف شرکت از کیفیت می باشد.
4- تأمین کنندگان: نقش تامین کنندگان ( ارائه دهندگان کالا و خدمات مورد نیاز، آژانس ها، دفاتر خدمات ارتباطی و پیمانکاران ) در عملکرد شرکت انکارناپذیر است و تامین کنندگان می بایست با توجه به معیارهای مشخص ارزیابی و انتخاب شوند.
با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید ضمن برگزاری آموزش های لازم در خصوص معرفی و تبین خط مشی جدید کیفیت شرکت و حصول اطمینان از درک آن توسط کلیه پرسنل نسبت به توزیع و جایگزینی آن مطابق روش اجرایی کنترل مستندات به صورت قاب شده در کلیه واحدهای ذیربط ( اندازه  A2 برای واحدهای دولتی و A3 برای واحدهای خصوصی و دفاتر خدمات ارتباطی ) اقدامات مقتضی را معمول نمایند.

                                                                                                       یحیی دهقانی

                                                                                                معاون برنامه ریزی و توسعه

                                                                                                 نماینده مدیریت در امور کیفیت و

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.