پرش به محتوای اصلی

قانون تشکیل شرکت پست
[ شرکت پست - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ ]
 
ویرایش جدید خط مشی کیفیت
[ شرکت پست - ۱۷ تیر ۱۳۸۵ ]
 
دستورالعمل حمایت از نویسندگان کتب و مقالات
[ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - ۱۰ خرداد ۱۳۸۵ ]
سیاست های کلی وزارت ICT در ارتباط با امور ایثارگران
[ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ ]
بخشنامه وزارت ICT در خصوص چاپ آگهی در رسانه ها
[ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ ]
بخشنامه اجرایی شدن دستورالعمل انتصابات مدیران و مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتها و موسسات تابعه
[ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ ]
 
نحوه اجرای ابلاغیه دبیر هیات دولت در خصوص رعایت صرفه جویی در خرید نرم افزار و سخت افزار
[ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - ۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ ]
سیاستهای وزارت ICT در حمایت از تولید کنندگان مرتبط
[ شرکت مخابرات ایران - ۴ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
ضوابط شبکه های اطلاع رسانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
[ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - ۲ اسفند ۱۳۸۴ ]