پرش به محتوای اصلی

آشنایی با وظایف اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان بوشهر

ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بعنوان نماینده عالی بخش حاکمیت با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها و سیاساتهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بین کلیه واحدهای تابعه در استان تشکیل و مدیران کل استانی را عهده دار می باشند . در همین راستا وظایف این ادارات کل جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطالاعات در چهار بعد نظارت امنیتی و حفاظتی ، نظارت مدیریتی ، نظارت برنامه ای و نظارت مقرراتی بشرح ذیل می باشد :

1- انجام هماهنگی لازم بین واحدهای زیر مجموعه به منظور حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

2- کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در احجرای سیاستها و برنامه های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

3- انجام هماهنگی های لازم با مدیران استان بمنظور رفع موانع و مشکلات احتمالی بوجود آمده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

4- اعمال نظارت و کنترل برعملکرد شرکتهای خصوصی استانی ارائه دهنده خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور ارائه خدمات مطلوب به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تحقق برنامه های بخش در استان

5- تنظیم روابط واحد های زیر مجموعه استانی بمنظور جلوگیری از تداخل وظایف در ارائه خدمت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

6- انجام بررسی های لازم و تعیین اولویت های توسعه و انعکاس آن به دفتر هماهنگی و امور استانهای ستاد مرکزی وزارتخانه جهت تعیین خط مشی های آتی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

7- انجام وظایف و اختیارات حاکمیتی ، نظارتی و اجرایی وزارتخانه در بخش تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

8- تشکیل جلسات ادواری مستمر با واحدهای زیر مجموعه استانی و تهیه گزارش های لازم از روند اجرای برنامه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.

9- اعمال نظارت مستمر مدیریتی از واحدهای ارتباطات و فناوری اطالاعات استان بمنظور تحقق اجرای برنامه های شایسته سالاری ، ارتقاء سلامت نظام اداری و ارائه الگو های مناسب جهت ارتقاء بهره وری در اجرای برنامه ها و کاهش هزینه ها و تکریم مردم و مشتریان.