پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف مدیرکل

   شرح وظایف:
 • انجام هماهنگی لازم بین واحدهای زیر مجموعه به منظور حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات.
 •  کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • انجام هماهنگی های لازم با مدیران استان به منظور رفع موانع و مشکلات احتمالی بوجود آمده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • اعمال نظارت و کنترل برعملکرد شرکتهای خصوصی استانی ارائه دهنده خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  به منظور ارائه خدمات مطلوب به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تحقق برنامه های بخش در استان.
 • تنظیم روابط واحدهای زیر مجموعه استانی به منظور جلوگیری از تداخل وظایف در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • انجام بررسی های لازم و تعیین اولویت های توسعه و انعکاس آن به دفتر هماهنگی و امور استان های ستاد مرکزی وزارتخانه  جهت تعیین خط مشی های آتی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • انجام وظایف و اختیارات حاکمیتی ،نظارتی و اجرایی وزارتخانه در بخش تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • تشکیل جلسات ادواری مستمر با واحدهای زیر مجموعه استانی و تهیه گزارش های لازم از روند اجرای برنامه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
 • اعمال نظارت مستمر مدیریتی از واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به منظور تحقق اجرای برنامه های شایسته سالاری، ارتقاءسلامت نظام اداری و ارائه الگوهای مناسب جهت ارتقاء بهره وری در اجرای برنامه ها و کاهش هزینه ها و تکریم مردم و مشتریان.
 • اجرای طرحهای حفاظتی پرسنلی ،حفاظت اسناد و حراست فیزیکی در راستای برقراری کنترل امنیتی بر واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.
 • جمع آوری و انعکاس اخبار و اطلاعات و اجرای برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات منطبق با سیاستهای کلی ستاد مرکزی وزارتخانه.
 • انجام سایر امور محوله از طرف ستاد وزارتخانه و اعمال پیگیری های لازم.