پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف معاون

 شرح وظایف:

  • انجام هماهنگی لازم بین واحدهای زیر مجموعه به منظور حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات.
  • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
  • اعمال نظارت و کنترل برعملکرد شرکتهای خصوصی استانی ارائه دهنده خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  به منظور ارائه خدمات مطلوب به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تحقق برنامه های بخش در استان.
  • تشکیل جلسات ادواری مستمر با واحدهای زیر مجموعه استانی و تهیه گزارش های لازم از روند اجرای برنامه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
  • اعمال نظارت مستمر مدیریتی از واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به منظور تحقق اجرای برنامه های شایسته سالاری، ارتقاءسلامت نظام اداری و ارائه الگوهای مناسب جهت ارتقاء بهره وری در اجرای برنامه ها و کاهش هزینه ها و تکریم مردم و مشتریان.
  • اجرای طرحهای حفاظتی پرسنلی ،حفاظت اسناد و حراست فیزیکی در راستای برقراری کنترل امنیتی بر واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.
  • انجام سایر امور محوله.