پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات

شرح وظایف کارشناس مسئول فناوری اطلاعات:

  • انجام هماهنگی  لازم در اجرای پروژه های ملی فناوری اطلاعات طراحی شده در سطح استانها و طراحی مرکز پاسخگویی به کاربران در سطح استان .
  • ارائه خدمات مشاوره جهت طراحی مرکز داده ملی در سطح شبکه های استانی و ارائه سرویس های اینترنتی عمومی و ایجاد فضای مقابله با رخدادهای اینترنتی.
  • مدیریت امور فناوری اطلاعات (گردآوری ، سازماندهی ، ذخیره و نشر اطلاعات در اشکال ) گوناگون با استفاده از ابزارهای مربوطه) در اداره کل براساس  اهداف، برنامه ها و خط مشی های عمومی دولت و نیازها ، شرایط، امکانات و محدودیت های اداره کل.
  • راهبری نظام ها ، فرآیندها و اقدامات مربوطه به فناوری اطلاعات اداره کل در جهت بهبود و کارآمدی نظام های مدیریتی (تصمیم سازی، تصمیم گیری و...) و افزایش قابلیت دستگاه در ارائه خدمات گسترده ، سریع و بی وقفه به مراجعان و تعامل شایسته تر مردم و دستگاه ذیربط.
  • اجرای برنامه های ابلاغی مراجع ذیربط برای تحقق دولت الکترونیک با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه.
  • انجام امور تجزیه و تحلیل و شناخت نیازها و امکانات اداره کل برای پیاده سازی سخت افزار و سیستم های عامل و بسته ای نرم افزاری متناسب با پیکربندی اصلی سیستم . 

   

      شرح وظایف کارشناس توسعه فضای تبادل اطلاعات:

  • انجام هماهنگی  لازم در اجرای پروژه های ملی فناوری اطلاعات طراحی شده در سطح استانها و طراحی مرکز پاسخگویی به کاربران در سطح استان .
  • ارائه خدمات مشاوره جهت طراحی مرکز داده ملی در سطح شبکه های استانی و ارائه سرویس های اینترنتی عمومی و ایجاد فضای مقابله با رخدادهای اینترنتی.
  • انجام امور تجزیه و تحلیل و شناخت نیازها و امکانات اداره کل برای پیاده سازی سخت افزار و سیستم های عامل و بسته ای نرم افزاری متناسب با پیکربندی اصلی سیستم .